Wednesday, December 17, 2014

Universal Adobe Patcher

                  ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีวันนี้ขอเสนอ
                                          Universal Adobe Patcher
                

                  Adobe Universal Patcher คือโปรแกรมไว้สำหรับแครกโปรแกรมของ Adobe
       ได้เกือบทุกโปรแกรม เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ง่ายๆ เพียงแค่เรามีไฟล์
Setup ของโปรแกรม
       ในรายชื่อด้านล่าง ติดตั้งโปรแกรมนั้นแล้วใช้แครกตัวนี้ โปรแกรมที่ต้องการก็จะสามารถใช้ได้
       เหมือนของแท้ในทันที

โหลดโปรแกรมฟรี, ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
                    NO PASS    
                     
                            ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ                       Adobe After Effects CC 2014 (64-Bit)
                       Adobe Audition CC 2014 (64-Bit)
                       Adobe Flash CC 2014 (64-Bit)
                       Adobe Illustrator CC 2014 (64-Bit)
                       Adobe InCopy CC 2014 (64-Bit)
                       Adobe InDesign CC 2014 (64-Bit)
                       Adobe Media Encoder CC 2014 (64-Bit)
                       Adobe Muse CC 2014 (64-Bit)
                       Adobe Photoshop CC 2014 (64-Bit)
                       Adobe Prelude CC 2014 (64-Bit)
                       Adobe Premiere Pro CC 2014 (64-Bit)
                       Adobe SpeedGrade CC 2014 (64-Bit)
                                ....................................
                       Adobe Dreamweaver CC 2014 (32-Bit)
                       Adobe Edge Animate CC 2014 (32-Bit)
                       Adobe Illustrator CC 2014 (32-Bit)
                       Adobe InCopy CC 2014 (32-bit)
                       Adobe InDesign CC 2014 (32-bit)
                       Adobe Photoshop CC 2014 (32-bit)
                              ....................................
                      Adobe After Effects CC (64-Bit)
                      Adobe Audition CC (64-Bit)
                      Adobe Bridge CC (64-Bit)
                      Adobe Flash Builder 4.7 (64-Bit)
                      Adobe Flash Professional CC (64-Bit)
                      Adobe Illustrator CC (64-Bit)
                      Adobe InCopy CC (64-Bit)
                      Adobe InDesign CC (64-Bit)
                      Adobe Media Encoder CC (64-Bit)
                      Adobe Photoshop CC Extended (64-Bit)
                      Adobe Prelude CC (64-Bit)
                      Adobe Premiere Pro CC (64-Bit)
                      Adobe SpeedGrade CC (64-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 5.5 CC (64-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 5.5 (64-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 5.4 (64-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 5.3 (64-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 5.2 (64-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 5 (64-Bit)
                                 .....................................
                      Adobe Acrobat XI Pro (32-Bit)
                      Adobe Bridge CC (32-Bit)
                      Adobe Dreamweaver CC (32-Bit)
                      Adobe Edge Animate CC (32-Bit)
                      Adobe Illustrator CC (32-Bit)
                      Adobe InCopy CC (32-Bit)
                      Adobe InDesign CC (32-Bit)
                      Adobe Muse CC (32-Bit) [Many thanks to sinaz for the flash
                      resources rebuilder]

                      Adobe Photoshop CC Extended (32-Bit)
                      Adobe Photoshop Elements 12 (32-Bit)
                      Adobe Elements 12 Organizer (32-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 5.5 CC (32-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 5.5 (32-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 5.4 (32-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 5.3 (32-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 5.2 (32-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 5 (32-Bit)
                             .........................................
                      Adobe After Effects CS6 (64-Bit)
                      Adobe Bridge CS6 (64-Bit)
                      Adobe Encore CS6 (64-Bit)
                      Adobe Illustrator CS6 (64-Bit)
                      Adobe Media Encoder CS6 (64-Bit)
                      Adobe Photoshop CS6 Extended (64-Bit)
                      Adobe Premiere Pro CS6 (64-Bit)
                      Adobe SpeedGrade CS6 (64-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (64-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 4.3 (64-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 4.2 (64-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 4.1 (64-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 4 (64-Bit)
                                 .......................................
                      Adobe Acrobat X Pro (32-Bit)
                      Adobe Audition CS6 (32-Bit)
                      Adobe Bridge CS6 (32-Bit)
                      Adobe Dreamweaver CS6 (32-Bit)
                      Adobe Fireworks CS6 (32-Bit)
                      Adobe Flash Builder 4.6 (32-Bit)
                      Adobe Flash Professional CS6 (32-Bit)
                      Adobe Illustrator CS6 (32-Bit)
                      Adobe InDesign CS6 (32-Bit)
                      Adobe Media Encoder CS6 (32-Bit)
                      Adobe Photoshop CS6 Extended (32-Bit)
                      Adobe Prelude CS6 (32-Bit)
                      Adobe Photoshop Elements 11 (32-Bit)
                      Adobe Elements 11 Organizer (32-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (32-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 4.3 (32-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 4.2 (32-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 4.1 (32-Bit)
                      Adobe Photoshop Lightroom 4 (32-Bit)
                              ...............................................
                     Adobe After Effects CS5.5 (64-Bit)
                     Adobe Media Encoder CS5.5 (64-Bit)
                     Adobe Photoshop CS5.1 Extended (64-Bit)
                     Adobe Premiere Pro CS5.5 (64-Bit)
                     Adobe Photoshop Lightroom 3.6 (64-Bit)
                     Adobe Photoshop Lightroom 3.5 (64-Bit)
                     Adobe Photoshop Lightroom 3.4 (64-Bit)
                     Adobe Photoshop Lightroom 3.3 (64-Bit)
                     Adobe Photoshop Lightroom 3.2 (64-Bit)
                     Adobe Photoshop Lightroom 3 (64-Bit)
                                ........................................
                     Adobe Audition CS5.5 (32-Bit)
                     Adobe Bridge CS5.1 (32-Bit)
                     Adobe Contribute CS5.1 (32-Bit)
                     Adobe Device Central CS5.5 (32-Bit)
                     Adobe Dreamweaver CS5.5 (32-Bit)
                     Adobe Encore CS5.1 (32-Bit)
                     Adobe Fireworks CS5.1 (32-Bit)
                     Adobe Flash Builder 4.5 (32-Bit)
                     Adobe Flash Catalyst CS5.5 (32-Bit)
                     Adobe Flash CS5.5 (32-Bit)
                     Adobe Illustrator CS5.1 (32-Bit)
                     Adobe InDesign CS5.5 (32-Bit)
                     Adobe Media Encoder CS5.5 (32-Bit)
                     Adobe Photoshop CS5.1 Extended (32-Bit)
                     Adobe Photoshop Elements 10 (32-Bit)
                     Adobe Elements 10 Organizer (32-Bit)
                     Adobe Photoshop Lightroom 3.6 (32-Bit)
                     Adobe Photoshop Lightroom 3.5 (32-Bit)
                     Adobe Photoshop Lightroom 3.4 (32-Bit)
                     Adobe Photoshop Lightroom 3.3 (32-Bit)
                     Adobe Photoshop Lightroom 3.2 (32-Bit)
                     Adobe Photoshop Lightroom 3 (32-Bit)
                                ........................................
                     Adobe After Effects CS5 (64-Bit)
                     Adobe Media Encoder CS5 (64-Bit)
                     Adobe Photoshop CS5 Extended (64-Bit)
                     Adobe Premiere Pro CS5 (64-Bit)
                               ........................................
                     Adobe Bridge CS5 (32-Bit)
                     Adobe Contribute CS5 (32-Bit)
                     Adobe Device Central CS5 (32-Bit)
                     Adobe Dreamweaver CS5 (32-Bit)
                     Adobe Encore CS5 (32-Bit)
                     Adobe Fireworks CS5 (32-Bit)
                     Adobe Flash Builder 4 (32-Bit)
                     Adobe Flash Catalyst CS5 (32-Bit)
                     Adobe Flash CS5 (32-Bit)
                     Adobe Illustrator CS5 (32-Bit)
                     Adobe InDesign CS5 (32-Bit)
                     Adobe Media Encoder CS5 (32-Bit)
                     Adobe Photoshop CS5 Extended (32-Bit)
                     Adobe Soundbooth CS5 (32-Bit)
                     Adobe Photoshop Elements 9 (32-Bit)
                     Adobe Elements 9 Organizer (32-Bit)
                     Adobe Photoshop CS4 Extended (64-Bit)
                     Adobe After Effects CS4 (32-Bit)
                     Adobe Contribute CS4 (32-Bit)
                     Adobe Dreamweaver CS4 (32-Bit)
                     Adobe Encore CS4 (32-Bit)
                     Adobe Fireworks CS4 (32-Bit)
                     Adobe Flash CS4 (32-Bit)
                     Adobe Illustrator CS4 (32-Bit)
                     Adobe InDesign CS4 (32-Bit)
                     Adobe Media Encoder CS4 (32-Bit)
                     Adobe Photoshop CS4 Extended (32-Bit)
                     Adobe Premiere Pro CS4 (32-Bit)
                     Adobe Soundbooth CS4 (32-Bit)

No comments:

Post a Comment