Wednesday, June 12, 2013

desktop.author


                                ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี วันนี้ขอเสนอ
                                     desktop.author.v.6.0.13
              
         โปรแกรม Desktop Author เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสารดิจิตอล เอกสารที่ได้
         มีลักษณะคล้ายกับหนังสือ คือ มีหน้าปก สารบัญ ข้อความ รูปภาพ สามารถแทรกภาพ
         เคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนต์ ไฟล์ Flash เพิ่มเสียงบรรยาย สร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ
         ผลงานที่ได้มีขนาดไฟล์เล็ก ทำให้สามารถดาวโหลดผ่านเว็บ หรือ ส่งผ่านอีเมล์ และ
         สามารถเผยแพ่รผ่านระบบเครือข่าย (DigitalWebBook) โดยอาศัย DNL Reader

ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี

   
       PASS : program-load-free   
       
        ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ
No comments:

Post a Comment