Sunday, May 12, 2013

BusinessCards MX 4 1

BusinessCards MX 4 1 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี

                                          ดาวน์โหลดโปรแกรมวันนี้ขอเสนอ
                       โปรแกรมทำนามบัตรขั้นเทพ BusinessCards MX 4 1

                 เป็นโปรแกรมออกแบบนามบัตรที่มีเทมเพลทให้เลือกมากกว่า 750 แบบ หรือหาก
            ต้องการจะออกแบบเองก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับใช้
            ในงานออกแบบนามบัตรโดยเฉพาะ เราสามารถสร้างเทมเพลทของบริษัทโดยเฉพาะ
            แล้วเซฟข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลากร, บริษัท, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ ต่างๆ เพื่อใช้ในการออก
            แบบในงานถัดไปก็ได้ เครื่องมือที่มีให้ก็มีหลายชนิด เราสามารถลากองค์ประกอบต่างๆ
            ที่ต้องการมาวางในนามบัตรและปรับแต่งตามที่ต้องการได้ทันที นับว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้
            งานง่ายและสะดวก เหมาะกับผู้ใช้ทุกระดับก็ว่าได้ครับ

        ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ


ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี, โหลดโปรแกรมฟรีดาวน์, โปรแกรมฟรีดาวน์โหลด,
              แกรมฟรีดาวน์โหลดโปร, ฟรีดาวน์โหลดโปรแกรม 
 

No comments:

Post a Comment